[1]
E. Karić and M. Jahić, “Riječ glavnog urednika”, AGHB, vol. 11, no. 19-20, pp. 5–8, Dec. 2001.