[1]
E. Duraković, “Orijentalistika kao ideologizacija nauke”, AGHB, vol. 30, no. 44, pp. 179–182, Dec. 2023.