[1]
A. Dilberović, “Uloga kafane u društvenom životu osmanskih gradova s posebnim osvrtom na mostarsku novu kahvu podignutu 1604/05. godine”, AGHB, vol. 30, no. 44, pp. 117–152, Dec. 2023.