[1]
S. Trako, “Duraru’l-hukkam sa marginalijama Beogradskog muftije Ali efendije”, AGHB, vol. 3, no. 4, pp. 131–142, Dec. 1976.