[1]
O. Lavić, “Prilozi za historiju grada Tešnja”, AGHB, vol. 24, no. 38, pp. 351-352, Dec. 2017.