[1]
V. Mataradžija, “Perzijska tradicija u djelu temelji mudrosti o uređenju dvijeta Hasana Kafije Pruščaka”, AGHB, vol. 24, no. 38, pp. 229–245, Dec. 2017.