[1]
E. Duranović, “Muftijstvo i muftije u Livnu”, AGHB, vol. 23, no. 37, pp. 131–146, Dec. 2016.