[1]
H. Popara, “Nekoliko novih podataka o službenicima Isa-begova vakufa u Sarajevu krajem 17. i početkom 18. stoljeća”, AGHB, vol. 22, no. 36, pp. 63–80, Dec. 2015.