[1]
A. Gadžo-Kasumović, “Kasaba Novo Jajce/Varcar vakuf i utjecaj kreditiranja kizlaraginog vakufa na njen razvoj krajem 16. i tokom 17. stoljeća”, AGHB, vol. 22, no. 36, pp. 27–48, Dec. 2015.