[1]
H. Hadžiabdić, “Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini za vrijeme monarhističke Jugoslavije (1918–1941)”, AGHB, vol. 19, no. 33, pp. 310–313, Dec. 2012.