[1]
A. Kalajdžija, “O klasifikaciji bosanske alhamijado književnojezičke”, AGHB, vol. 19, no. 33, pp. 277–290, Dec. 2012.