[1]
A. Gadžo-Kasumović, “Funkcija Osmanskog valije u Bosanskom ejaletu i dokumenti koje je izdavao: Funkcija Osmanskog valije u Bosanskom ejaletu i dokumenti koje je izdavao”, AGHB, vol. 19, no. 33, pp. 5–58, Dec. 2012.