[1]
M. Drkić, “Prvi značajni riječnik u dugoj i bogatoj tradiciji”, AGHB, vol. 18, no. 32, pp. 336–339, Dec. 2011.