[1]
M. Turanović, “Metonimijski potencijal pridjeva koji označavaju emocije i psihofizička stanja u turskom jeziku”, AGHB, vol. 18, no. 32, pp. 291–301, Dec. 2011.