[1]
A. Kalajdžija, “Osobenosti bosanskoga jezičkog izraza Makbuli Arifa”, AGHB, vol. 18, no. 32, pp. 273–290, Dec. 2011.