[1]
F. Pašanović, “Pismo Muhameda Prozorca poslano Ibrahimu Oborčaku”, AGHB, vol. 18, no. 32, pp. 217–224, Dec. 2011.