[1]
M. H. Ćeman, “Urbane intervencije osmanske vlasti na područiju zapadne Bosne i ptanje osnivanja naselja Bosanski Petrovac”, AGHB, vol. 18, no. 32, pp. 163–216, Dec. 2011.