[1]
F. Karčić, “Uloga kodifikacije u transformaciji pravnih sistema jugistočne Evrope u postosmanskom periodu”, AGHB, vol. 18, no. 32, pp. 135–142, Dec. 2011.