[1]
A. Gadžo-Kasumović, “Diplomatički dokumenti: arzuhali, mahzari, arzovi, ilami i sahha bujuruldije: Molbe, žalbe, kolektivne predstavke, prijedlozi, izvještaji i sahha-bujuruldije”, AGHB, vol. 17, no. 31, pp. 5–44, Dec. 2010.