Seljaci, E., Mataradžija, V., Oruç, H., Hodžić, M., Pelidija, E., Husić, A., Zukorlić, I., Fatić, A., Trnka-Uzunović, A., Lavić, O. and Mašić, M. (2023) “ Ocjene i prikazi”, Anali Gazi Husrev-Begove biblioteke, 30(44), pp. 295–334. Available at: https://anali-ghb.com/index.php/aghb/article/view/717 (Accessed: 23July2024).