Husić, A. (2023) “Tri rukavca hodočasnog toka”, Anali Gazi Husrev-Begove biblioteke, 30(44), pp. 183–200. doi: 10.51719/25663267.2023.30.44.183.