Duraković, E. (2023) “Orijentalistika kao ideologizacija nauke”, Anali Gazi Husrev-Begove biblioteke, 30(44), pp. 179–182. doi: 10.51719/25663267.2023.30.44.173.