Duranović, E. (2023) “Hadži Gazi-beg Čengić medresa u Višegradu”, Anali Gazi Husrev-Begove biblioteke, 30(44), pp. 153–172. doi: 10.51719/25663267.2023.30.44.153.