Dilberović, A. (2023) “Uloga kafane u društvenom životu osmanskih gradova s posebnim osvrtom na mostarsku novu kahvu podignutu 1604/05. godine”, Anali Gazi Husrev-Begove biblioteke, 30(44), pp. 117–152. doi: 10.51719/25663267.2023.30.44.117.