Seljaci, E. and Berhamović, M. (2023) “Visočke vakufname i dokumenti o uvakufljenjima (od XVIII do XX stoljeća)”, Anali Gazi Husrev-Begove biblioteke, 30(44), pp. 71–96. doi: 10.51719/25663267.2023.30.44.71.