Kurtanović, H. . (2023) “Idžazetname u rukopisnim zbirkama u Sarajevu”, Anali Gazi Husrev-Begove biblioteke, 30(44), pp. 5–40. doi: 10.51719/25663267.2023.30.44.5.