Mataradžija, V. (2017) “Perzijska tradicija u djelu temelji mudrosti o uređenju dvijeta Hasana Kafije Pruščaka”, Anali Gazi Husrev-Begove biblioteke, 24(38), pp. 229–245. Available at: https://anali-ghb.com/index.php/aghb/article/view/557 (Accessed: 25September2023).