Kujraković, N. (2015) “Nacionalizacija zgrada mekteba i mesdžida i građevinskog zemljišta u Gradačcu na osnovu zakona o nacionalizaciji iz 1958. godine”, Anali Gazi Husrev-Begove biblioteke, 22(36), pp. 81–96. Available at: https://anali-ghb.com/index.php/aghb/article/view/325 (Accessed: 25September2023).