Turanović, M. (2011) “Metonimijski potencijal pridjeva koji označavaju emocije i psihofizička stanja u turskom jeziku”, Anali Gazi Husrev-Begove biblioteke, 18(32), pp. 291–301. Available at: https://anali-ghb.com/index.php/aghb/article/view/248 (Accessed: 12April2024).