Zişan Furat, A. (2011) “Neka obilježija fetvi ulema medžlisa i njihova uloga u određivanju opće politike tog najvišeg vjerskog autoriteta u Bosni i Hercegovini (1883. -1909.)”, Anali Gazi Husrev-Begove biblioteke, 18(32), pp. 143–162. Available at: https://anali-ghb.com/index.php/aghb/article/view/240 (Accessed: 12April2024).