Seljaci, Emrah, Velida Mataradžija, Hatice Oruç, Muamer Hodžić, Enes Pelidija, Aladin Husić, Izudina Zukorlić, Almir Fatić, Amira Trnka-Uzunović, Osman Lavić, and Madžida Mašić. 2023. “Ocjene I Prikazi”. Anali Gazi Husrev-Begove Biblioteke 30 (44):295-334. https://anali-ghb.com/index.php/aghb/article/view/717.