Dilberović, Alija. 2023. “Uloga Kafane U društvenom životu Osmanskih Gradova S Posebnim Osvrtom Na Mostarsku Novu Kahvu Podignutu 1604/05. Godine”. Anali Gazi Husrev-Begove Biblioteke 30 (44):117-52. https://doi.org/10.51719/25663267.2023.30.44.117.