Kurtanović, Hamza. 2023. “Idžazetname U Rukopisnim Zbirkama U Sarajevu”. Anali Gazi Husrev-Begove Biblioteke 30 (44):5-40. https://doi.org/10.51719/25663267.2023.30.44.5.