Trako, Salih. 1976. “Duraru’l-Hukkam Sa Marginalijama Beogradskog Muftije Ali Efendije”. Anali Gazi Husrev-Begove Biblioteke 3 (4):131-42. https://anali-ghb.com/index.php/aghb/article/view/65.