Duranović, Elvir. 2016. “Muftijstvo I Muftije U Livnu”. Anali Gazi Husrev-Begove Biblioteke 23 (37):131-46. https://anali-ghb.com/index.php/aghb/article/view/365.