Hadžiabdić, Hadžija. 2012. “Islamska Zajednica U Bosni I Hercegovini Za Vrijeme monarhističke Jugoslavije (1918–1941)”. Anali Gazi Husrev-Begove Biblioteke 19 (33):310-13. https://anali-ghb.com/index.php/aghb/article/view/275.