Turanović, Mirsad. 2011. “Metonimijski Potencijal Pridjeva Koji označavaju Emocije I psihofizička Stanja U Turskom Jeziku”. Anali Gazi Husrev-Begove Biblioteke 18 (32):291-301. https://anali-ghb.com/index.php/aghb/article/view/248.