Ćeman, Mirza Hasan. 2011. “Urbane Intervencije Osmanske Vlasti Na područiju Zapadne Bosne I Ptanje Osnivanja Naselja Bosanski Petrovac”. Anali Gazi Husrev-Begove Biblioteke 18 (32):163-216. https://anali-ghb.com/index.php/aghb/article/view/241.