Karčić, Fikret. 2011. “Uloga Kodifikacije U Transformaciji Pravnih Sistema jugistočne Evrope U Postosmanskom Periodu”. Anali Gazi Husrev-Begove Biblioteke 18 (32):135-42. https://anali-ghb.com/index.php/aghb/article/view/239.