DILBEROVIĆ, A. Uloga kafane u društvenom životu osmanskih gradova s posebnim osvrtom na mostarsku novu kahvu podignutu 1604/05. godine. Anali Gazi Husrev-Begove biblioteke, [S. l.], v. 30, n. 44, p. 117–152, 2023. DOI: 10.51719/25663267.2023.30.44.117. Disponível em: https://anali-ghb.com/index.php/aghb/article/view/707. Acesso em: 16 apr. 2024.