ŠEFKO SULEJMANOVIĆ; EKREM TUCAKOVIĆ; MUHAREM OMERDIĆ; OSMAN LAVIĆ. Colloquium "Abdurahman Hukić, scientist and polyglot" . Anali Gazi Husrev-Begove biblioteke, v. 28, n. 42, p. 247-273, 31 Dec. 2021.