HUSIĆ, A. Gazi Husrev-begova biblioteka: 480 godina postojanja. Anali Gazi Husrev-Begove biblioteke, v. 24, n. 38, p. 327-330, 31 Dec. 2017.