MATARADŽIJA, V. Perzijska tradicija u djelu temelji mudrosti o uređenju dvijeta Hasana Kafije Pruščaka. Anali Gazi Husrev-Begove biblioteke, [S. l.], v. 24, n. 38, p. 229–245, 2017. Disponível em: https://anali-ghb.com/index.php/aghb/article/view/557. Acesso em: 8 dec. 2023.