TURANOVIĆ, M. Metonimijski potencijal pridjeva koji označavaju emocije i psihofizička stanja u turskom jeziku. Anali Gazi Husrev-Begove biblioteke, [S. l.], v. 18, n. 32, p. 291–301, 2011. Disponível em: https://anali-ghb.com/index.php/aghb/article/view/248. Acesso em: 21 apr. 2024.