Seljaci, E., Mataradžija, V., Oruç, H., Hodžić, M., Pelidija, E., Husić, A., Zukorlić, I., Fatić, A., Trnka-Uzunović, A., Lavić, O., & Mašić, M. (2023). Ocjene i prikazi. Anali Gazi Husrev-Begove Biblioteke, 30(44), 295–334. Retrieved from https://anali-ghb.com/index.php/aghb/article/view/717