Horozović, N. (2023). Ahmed Smajlović o orijentalističkoj recepciji arapske književnosti. Anali Gazi Husrev-Begove Biblioteke, 30(44), 239–256. https://doi.org/10.51719/25663267.2023.30.44.239