Duraković, E. (2023). Orijentalistika kao ideologizacija nauke. Anali Gazi Husrev-Begove Biblioteke, 30(44), 179–182. https://doi.org/10.51719/25663267.2023.30.44.173