Duranović, E. (2023). Hadži Gazi-beg Čengić medresa u Višegradu. Anali Gazi Husrev-Begove Biblioteke, 30(44), 153–172. https://doi.org/10.51719/25663267.2023.30.44.153