Dilberović, A. (2023). Uloga kafane u društvenom životu osmanskih gradova s posebnim osvrtom na mostarsku novu kahvu podignutu 1604/05. godine. Anali Gazi Husrev-Begove Biblioteke, 30(44), 117–152. https://doi.org/10.51719/25663267.2023.30.44.117