Kurtanović, H. . (2023). Idžazetname u rukopisnim zbirkama u Sarajevu. Anali Gazi Husrev-Begove Biblioteke, 30(44), 5–40. https://doi.org/10.51719/25663267.2023.30.44.5